Beste woezikers,

Enige tijd geleden zijn André Tempel en Fred Vijge benaderd om invulling te geven aan de functie vrijwilligerscoördinator.

Natuurlijk wordt er al jaren hard gewerkt door heel veel vrijwilligers binnen onze vereniging om te zorgen dat eenieder kan sporten en ontspannen, of gezellig kan samenzijn op ons sportpark.

Om te zorgen dat we dit kunnen blijven doen is er ook behoefte aan beleid en ondersteuning op diverse vlakken binnen onze vereniging.

André en ik kijken ernaar uit om samen met jullie dit verder vorm te geven.

We realiseren ons dat de competitie al in volle gang is en dat we eigenlijk al achter de muziek aanlopen.

Desalniettemin vinden wij dat we toch de sprong gaan maken en de komende tijd ons gezicht zullen laten zien binnen de diverse commissies.

Hier zullen wij informatie ophalen maar ook horen waar behoefte aan is op de korte en lange termijn.

Daar waar grote knelpunten liggen zullen we in samenspraak de gewenste ondersteuning bieden.

Wij hechten een groot belang aan de vele vrijwilligers die dagelijks van huis zijn om te zorgen dat alle leden van onze vereniging kunne sporten. Dit alles lijkt vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet.

De warmte die onze vereniging uitstraalt is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan deze grote groep vrijwilligers. Laten we met elkaar dit vasthouden en wat ons betreft verder uitbouwen, want dit is ook de toekomst van onze vereniging.

Op de langere termijn kunnen jullie van ons verwachten dat we met een meerjarig beleidsplan zullen komen.

Dit zullen we opstellen samen met de input van diverse commissies en leden binnen de vereniging.

Maar laat duidelijk zijn dat Sc Woezik wij samen zijn, maar dat vraagt ook een gezamenlijke aanpak, samenwerking, daadkracht en niet te vergeten persoonlijkheid en humor!

Wij hebber er zin in hopelijk jullie ook.

Tot snel André Tempel en Fred Vijge