Opzeggen lidmaatschap einde seizoen

Wanneer je volgend seizoen geen lid meer wil zijn van SC Woezik, dien je je vóór 20 mei 2022 af te melden als lid van SC Woezik. Om je lidmaatschap op te zeggen stuur je een e-mail naar ledenadministratie@scwoezik.nl. Vermeld hierbij duidelijk om wie het gaat en per wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd. Je opzegging wordt pas definitief als je ook de geleende materialen van SC Woezik teruggebracht hebt (denk bij de jeugd aan trainingspak, bij de senioren ook aan overige materialen als tenues of tassen).Wanneer je op een later moment in het seizoen besluit om te stoppen met voetballen, betaal je in principe contributie over het gehele seizoen (uitzonderingen daargelaten). Mocht je te laat zijn met afmelden of je trainingspak niet inleveren bij SC Woezik, dan worden er kosten in rekening gebracht.