Maandag 7 november Algemene Ledenvergadering.

Beste leden, op maandag 7 november is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.