Bericht van de supportersvereniging

Beste leden van onze supportersvereniging,

Eindelijk weer eens positief nieuws na bijna 2 jaar stilstand van alle voetbalactiviteiten en dus ook bijna geen contact met andere leden van onze vereniging. Maar het gaat nu toch echt beginnen.

Zo begon onze brief vorig jaar. Helaas bleek dat bericht te vroeg. Door alle maatregelen duurde het langer voordat we elkaar weer konden zien langs de lijn van het veld.

Nu staan de seinen weer op groen en zijn de eerste wedstrijden alweer gespeeld. Ook wij als supportersvereniging willen aan de gang. We starten weer op en willen leuke activiteiten organiseren en mikken op een gezellige feestavond later dit seizoen.

Daarnaast nodigen wij jullie uit voor onze ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20:00 uur in het clubhuis van sportclub Woezik. De agenda voor die vergadering ziet er als volgt uit:

  • Opening door voorzitter
  • Verslag van bestuur en penningmeester
  • Voorstel voor contributie seizoen 2022-2023
  • Voorstel bestuurswisseling
  • Rondvraag

Als contributie voor het nieuwe jaar stelt het bestuur voor om één tarief te hanteren voor het lidmaatschap van € 15,- voor het seizoen. Voor iedereen dus ongeacht de leeftijd. Hierin zit dan niet meer de gratis toegang tot de thuiswedstrijden. Veel leden van onze supportersvereniging zijn namelijk ook lid van Woezik of zijn als vrijwilliger actief, en hebben al gratis toegang tot de thuiswedstrijden.

Graag zien we jullie weer langs de velden en in ons clubhuis.

Hopelijk tot 23 november op de ledenvergadering. Tot dan!

Vriendelijke groet namens het hele bestuur,

Ger Guelen  ( voorzitter)