60 jarig jubileum SC Woezik 14-15-16 oktober

Leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren, oud-leden en iedereen die SC Woezik een warm hart toedraagt!

In het weekend van 14-15-16 oktober staat het 60 jarig jubileum van onze club centraal. In 2021 bestond SC Woezik 60 jaar, helaas konden we dit door Corona destijds niet vieren. Dit willen we in het weekend van 14-15-16 oktober dubbel en dwars inhalen!


Vrijdag

We starten de vrijdagavond in de feesttent met een Blue en White party! Met optredens van Jeffrey Heesen; Johnny 500 en Dj Joe Hurt staat er een fantastische line-up voor een Blue & White party. De dresscode voor deze avond is uiteraard blauw-wit!

Er zijn biertonnen (sta-tafels) op mooie posities te reserveren (bij podium of naar wens) zodat jij en je sportvrienden verzekert zijn van een mooie plek. Kosten zijn 100 euro per bierton en te reserveren gelijktijdig met je toegangskaarten. Naast de te reserveren biertonnen zijn er ook sta-tafels vrij beschikbaar door de gehele feesttent.

Vanaf 19.30 kunnen bezoekers die een bierton gereserveerd hebben naar binnen. Voor andere bezoekers is de feesttent open vanaf 20.00 uur tot 01.00. Gaderobe is beschikbaar. In de avond zijn er snacks beschikbaar om de lekkere honger te stillen.

Entree voor de feestavond is 16+, aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. We controleren de leeftijd aan de hand van het ID. Zorg dat je deze bij hebt. Tijdens het feest hanteren we armbandjes.

Voor spelende leden zijn toegangskaarten verkrijgbaar in de voorverkoop via je teamleider. De kaarten zijn EUR 5,- incl. 2 munten en worden via je teamleider uitgereikt en betaald.

Voor niet spelende leden en vrijwilligers kunnen hun bestelling plaatsen via jubileum@scwoezik.nl. Je ontvangt een bevestiging per email als je kaarten gereserveerd zijn. De kaarten zijn EUR 5,- incl. 2 munten en de kaarten zijn vanaf 3 oktober af te halen in de kantine, de koffiehoek, het verzoek om deze cash te betalen.

Na 30 september (en bij voldoende beschikbaarheid) zal de kaartverkoop online open gaan op deze website (EUR 10,-). Zorg dat je op tijd je kaarten besteld; de feesttent heeft een maximale capaciteit en VOL is VOL!


Zaterdag

De zaterdag start overdag met leuke activiteiten voor de jeugd. Vanaf de allerkleinste tot de oudere jeugd, voor ieder is er wat wils. Het programma voor de jeugd is gedeeld met de teamleiders van de jeugdteams.

Op zaterdag avond wordt de feesttent wederom gevuld met top-artiesten! Met Denny Christiaan en John de Bever hebben we 2 fantastische artiesten die zorgen dat het dak van de feesttent eraf gaat. Dj Jerome zorgt ervoor dat gehele avond de juiste beat in de feesttent klinkt.

Er zijn biertonnen (sta-tafels) op mooie posities te reserveren (bij podium of naar wens) zodat jij en je sportvrienden verzekert zijn van een mooie plek. Kosten zijn 100 euro per bierton en te reserveren gelijktijdig met je toegangskaarten. Naast de te reserveren biertonnen zijn er ook sta-tafels vrij beschikbaar door de gehele feesttent.

Vanaf 19.30 kunnen bezoekers die een bierton gereserveerd hebben naar binnen. Voor andere bezoekers is de feesttent open vanaf 20.00 uur tot 01.00. Gaderobe is beschikbaar. In de avond zijn er snacks te nuttigen voor de lekkere honger.

Entree voor de feestavond is 16+, aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. We controleren de leeftijd aan de hand van het ID. Zorg dat je deze bij hebt. Tijdens het feest hanteren we armbandjes.

Voor spelende leden zijn toegangskaarten (2 stuks) verkrijgbaar in de voorverkoop via je teamleider. De kaarten zijn EUR 5,- incl. 2 munten en worden via je teamleider uitgereikt en betaald.

Voor niet spelende leden en vrijwilligers kunnen hun bestelling plaatsen (max 2 kaarten p.p.) in de voorverkoop via jubileum@scwoezik.nl. Je ontvangt een bevestiging per email als je kaarten gereserveerd zijn. De kaarten zijn EUR 5,- incl. 2 munten en de kaarten zijn vanaf 3 oktober af te halen in de kantine, de koffiehoek, het verzoek om deze cash te betalen.

Voor de zaterdagavond zal er geen vrije verkoop plaatsvinden.


Zondag

Op zondag zal er om 12.00 gestart worden met een 7×7 toernooi. Heb je zin om met je team een keer 7×7 te spelen. Samen met je (oud) teamgenoten gezellig voetballen en daarna in de feest-tent gezellig napraten. Je kunt je opgeven of meer informatie opvragen via jubileum@scwoezik.nl.

Wil je niet meedoen maar gezellig komen kijken? Kom dan langs om samen met je sport-vrienden een gezellige middag te beleven. DJ Maxx zorgt voor de muziek.

Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar!

Vanaf 15.00 uur. Zal de receptie plaatsvinden. De voorzitter zal een kort woordje houden en een aantal genodigden zal in het zonnetje worden gezet. Om het weekend spetterend af te sluiten zal er een optreden zijn van een band die bestaat uit SC Woezik leden: The Invention.

De entree voor de gehele zondag en dus ook de receptie is vrij toegankelijk.


Alle leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters, oud-leden en iedereen die op een of andere manier met SC Woezik verbonden is, is uitgenodigd voor het feest-weekend. Via de bestaande communicatie kanalen proberen we iedereen te informeren. Heb je vragen stuur dan een email naar jubileum@scwoezik.nl.

Huisregels

Tijdens het bezoek van het jubileum gelden onderstaande regels:

 1. Door het kopen van een entreebewijs voor ons evenement ga je akkoord met deze huisregels.
 2. Op de vrijdagavond en de zaterdagavond is er geen toegang aan personen jonger dan 16 jaar. ID is verplicht.
 3. De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen.
 4. Tijdens de entree zal er een toegangscontrole plaatsvinden, d.w.z. dat je gevraagd kunt worden om mee te werken aan een visitatie dan wel veiligheidsfouillering. Deze controle zal steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, behoudt de organisatie zich het recht om de toegang te weigeren/ontzeggen.
 5. De organisatie heeft te allen tijde het recht het programma te wijzigen.
 6. Maaltijden en dranken kunnen enkel met consumptiemunten afgerekend worden.
 7. Het gebruik van de toiletten is gratis.
 8. Voor het gebruik van de garderobe vragen we een kleine bijdrage.
 9. In de feesttent heerst een algeheel rookverbod.
 10. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. organisatie en beveiligingspersoneel.
 11. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de heen- en terugreis naar het evenemententerrein en op de parkeerplaats van het evenement.
 12. Tijdens het evenement worden (foto/video) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 13. Personen die zich aan diefstal van bezittingen van de organisatie / bezoekers van het evenement schuldig maken, zullen worden staande gehouden en worden overgedragen aan de politie.
 14. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken worden bij binnenkomst in beslag genomen. In geval van wapens wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 15. Kleine wegwerpcamera’s en amateur-apparatuur is toegestaan. (Lens niet groter dan 70mm).
 16. Dealen van soft- en harddrugs is niet toegestaan. Het gebruik en bezit van softdrugs (cannabis e.d.) en harddrugs is niet toegestaan. Personen die zich hieraan schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 17. Rechts-extremistische uitingen en taalgebruik, alsmede racistisch gedrag wordt niet getolereerd.
 18. Gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst of agressief gedrag worden niet getolereerd. (Personen die zich hieraan schuldig maken worden direct van het festivalterrein verwijderd).
 19. Het is verboden om voorwerpen, drank, bekers, pullen etc. naar de optredende artiesten te gooien. Deze bezoekers worden direct van het festivalterrein verwijderd.
 20. Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Op verzoek van organisatie/vrijwilliger kan gevraagd worden om zich te legitimeren en een armbandje te dragen die bij de entree wordt uitgereikt. (red. het bij zich dragen van legitimatiebewijs is wettelijk verplicht). Indien men géén legitimatiebewijs kan tonen heeft de organisatie het recht om geen alcoholhoudende dranken te schenken.
 21. Betaalde entree gelden worden onder geen enkele voorwaarde teruggegeven. Als men eenmaal het festivalterrein verlaat, wordt er geen toegang meer verleend.
 22. Schade toegebracht tijdens de openingstijden, of direct in relatie staand tot de openingstijden, aan de tent(en), huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie en/of buurt worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker/veroorzakers vergoed.
 23. Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein overlast voor omwonenden te beperken.
 24. Rondhangen in en om de tent(en) buiten sluitingstijd is niet toegestaan.
 25. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal / vermissing verstaan.
 26. Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie, de medewerkers dan wel de security bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen van het festivalterrein. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals o.a. vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte van worden gedaan. Evt. schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).