Belangrijke data Grote Clubactie

Inleveren teamlijsten VOOR 6 oktober.
Loten afhalen door leiders(sters) Maandag 16 oktober tot en met 19
oktober van 18:30 – 20:00 uur in de kantine.
Inleveren opbrengsten verkoop loten door leiders(sters) op 18 en 25
November tussen 10:00 en 13:30 uur.
Trekking Grote Clubactie 13 December 2017