Aanmeldingsformulier (2)

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens:

  De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel zoals in de privacy policy is opgenomen.

  Privacy policy

  Door het invullen en verzenden van onderstaande gegevens, gaat U ermee akkoord dat SC Woezik de voor U geldende contributie via het bedrijf Club Collect gaat laten innen.

  Club Collect stuurt daarvoor dan een link naar uw mailadres of uw mobiel telefoonnummer.
  We nemen de aanmelding dan ook alléén in behandeling wanneer minstens één van beide wordt ingevuld.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • is
 • Bij een overschrijving geldt ook het volgende:

  • Als het een overschrijving vanaf een andere club is, dan moeten ook €10,- overschrijfkosten betaald worden. Dit zal mee geïnd worden via de contributie.
  U kunt hier uw keuze aangeven. Laat vervolgens in het veld daaronder uw gegevens achter zodat wij met u contact op kunnen nemen
 • DD slash MM slash JJJJ
 • * Elke aanmelding zal worden bevestigd via een e-mail van de ledenadministratie.

Via dit formulier krijgt U enige basisinformatie m.b.t. een lidmaatschap bij SC WOEZIK.

Contactpersonen:

Naam

Mailadres

Functie

Sandra Kosterman Ledenadministratie
Suzanne van Dreumel Ledenadministratie
Wouter Gribling w.gribling@scwoezik.nl Seniorencoordinator
Jeugdcommissie jeugd@scwoezik.nl leeftijdscoördinatoren
Michel van Haaren Algemeen penningmeester

E-mail:

Vragen en opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan ledenadministratie@scwoezik.nl

Heeft u vragen over de te betalen contributie, kunt u contact opnemen met penningmeester@scwoezik.nl

Kledingvoorschrift:

Sportclub Woezik, gevestigd te Wijchen, staat ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40144598. Bij het inschrijven in dit register wordt ook gesproken over de kleding die tijdens wedstrijden zal worden gedragen. Voor de Sportclub Woezik is dit: blauw shirt, witte broek en blauwe kousen.

Contributie:

De bedragen zijn als volgt (deze kunnen door de Algemene Ledenvergadering in september nog gewijzigd worden);

Een tweede jeugdlid uit een gezin krijgt 25% korting op de contributie. Het derde jeugdlid en eventuele volgende jeugdleden krijgen 50% korting op de contributie.

 • Geldige afmelding kan alleen per email bij ledenadministratie sc Woezik (dus niet bij leider, bekenden of anderen binnen sc Woezik);
 • Bij aanmeldingen —> aanmelding tussen 1 okt en 31 dec dient volle contributie te betalen (dus niet 0,75 * deel B)
 • Bij afmeldingen —> tussen 1 aug en 30 sept mz € 75, daarna volle contributie te betalen.
 • Bij blessures —> tussen 1 aug en 30 sept mz € 75 (ipv € 25).

15 sept wordt dus bij zowel afmelding als blessure veranderd in 30 sept.
Tenslotte, uiterlijk 31 dec van lopend seizoen contributie niet betaald (tenzij betalingsregeling is overeengekomen die gefiatteerd is door penningmeester) dan niet speelgerechtigd voor 2e seizoenshelft en te blokkeren in sportlink tot dat contributie volledig betaald is.

Overschrijving vanaf een andere club:

Er moet een zogenaamde overschrijving gestart worden wanneer iemand overkomt vanaf een andere club. De KNVB brengt hiervoor meteen €10,- overschrijfkosten in rekening bij SC Woezik. Deze kosten worden via de contributie mee geïnd.

Mutaties en afmeldingen:

Indien er mutaties zijn m.b.t. naam en/of adresgegevens of men wil zich afmelden, dan dient dit per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan de Ledenadministratie. U kunt een e-mail sturen aan ledenadministratie@scwoezik.nl

Wet Bescherming Persoonsgegevens:

De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel zoals in de privacy policy is opgenomen.